Error de señalización viaria en Rúa Nova de Abaixo