Errores de señalización viaria en Cruceiro da Coruña de Santiago de Compostela